A czto to takie czorne?…

„A czto to takie czorne?”- historia powstania i recepcji polichromii Jerzego Nowosielskiego w cerkwi greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Lourdes (1984), Mit – Symbol – Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009