Freski Jerzego Nowosielskiego w cerkwi św Jana Klimaka

2018

Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli
w Warszawie, Warszawa 2018