Gródek, ok. 1945

ok. 1945

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej; stoją od lewej Jerzy Nowosielski, Ks. Włodzimierz Doroszkiewicz ( późniejszy Metropolita Prawosławny Bazylii), Adam Stalony Dobrzański

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.