Jerzy Nowosielski, ok.1980

ok. 1980

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.