Jerzy Nowosielski

1960

Galeria Krzywe Koło, Warszawa 1960

Wystawa: Galeria Krzywe Koło, wrzesień 1960