Jerzy Nowosielski i uczniowie

1999

Galeria ZPAP, Kraków 1999