Jerzy Nowosielski. Ikony, Abstrakcje

1979

Wystawy na pięknej, pokaz problemowy, Warszawa 1979