Jerzy Nowosielski, koniec lat 20.

koniec lat.20

Fotografia pochodzi z książki Krystyny Czerni,
Nietoperz w Świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego.