Jerzy Nowosielski. Po śladach

2018

Galeria BWA, Olsztyn 2018