Jerzy Nowosielski. Sztuka po końcu Świata. Rozmowy

2012

Znak, Kraków 2012