Jerzy Nowosielski. Teatr lalek. Notatki – część piąta

2015

Galeria Starmach, Kraków 2015

Cykl wystaw Notatki w Galerii Starmach w Krakowie