Jerzy Nowosielski. Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze

2013

Znak, Kraków 2013