Konferencja duchowieństwa, 1971

1971

Konferencja duchowieństwa, Warszawa.1971.
W pierwszym rzędzie po środku J. Em. metropolita Bazylii, obok po prawej Bp Nikanor Niesłuchowski, Jerzy Nowosielski, Ks. Protoprezbiter Wiaczesław Rafalski i Ks. profesor Jerzy Klinger

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.