Nowosielski. Malarstwo

2019

Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2019