Nowosielski malarz, filozof, teolog

2018

Akademia Supraska, 2018