Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin

2019

Muzeum Podlaskie, Białystok 2019