Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna

2015

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków 2015