Obraz nie ręką ludzką malowany

2007

BWA, Wałbrzych 2007