Przy pracy, 1975

1975

Przy pracy nad dziełem Villa dei misteri, Kraków

Fotografia pochodzi z książki Krystyny Czerni,
Nietoperz w Świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego.