Przy pracy, 1975

VII 1975

Przy pracy nad obrazem “Villa dei Misteri”

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.