W pracowni, II poł lat 60.

II poł. lat 60.

Fotografia pochodzi z kalendarium albumu Zachęty Jerzy Nowosielski, towarzyszącego wystawie w 2003 r.