W pracowni, ok. 1960

ok. 1960

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.