Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim

1985

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985