Ze studentami w pracowni, ok. 1972

ok. 1972

Ze studentami w pracowni, ASP Krakowie

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.