Zofia i Jerzy Nowosielscy, II poł. lat 90.

II poł. lat 90.

Fotografia pochodzi z archiwum Galerii Starmach.